Otevřená věda Akademie věd ČR 2024
Studentské vědecké stáže

Registrace tématu stáže

Doba trvání stáží 01. 01. 2024–31. 12. 2024

EN english