Otevřená věda Akademie věd ČR 2023
Studentské vědecké stáže

Registrace tématu stáže

Doba trvání stáží 01. 01. 2023–31. 12. 2023

EN english
Lektor stáže
Kontaktní e-mail*:
Pokud se nejedná o první registraci, stačí,
když vyplníte svůj e-mail.
Jméno*:
Příjmení*:
Titul před jménem:
Titul za jménem:
Kontaktní telefon:*
Ústav AV ČR*:
Je Váš ústav plátcem DPH?*:
Korespondenční adresa*:
 
 

 
 
Stáž
(Údaje z této sekce se zveřejní v anotaci stáže na webu Otevřené vědy.)
Název stáže*:
Místo konání stáže (kraj)*:
Obor stáže*:
Počet hodin stáže za měsíc*:
Adresa pracoviště,
na kterém bude stáž probíhat*:
Anotace stáže*:
Více o časové náročnosti stáže:
Max. 350 znaků.
Poznámka:
Max. 350 znaků.

 
 
Údaje pro dohodu o vykonání stáže
(Údaje z této sekce se nezveřejní na webu a budou uvedeny jen v dohodě o vykonávání stáže.)
Místo konání stáže (uveďte konkrétní pracoviště včetně názvu a adresy instituce)*:

V rámci stáže bude student vykonávat tyto činnosti (uveďte popis činností)*:

Student podpisem této dohody potvrzuje, že byl proškolen o těchto specifických bezpečnostních předpisech*:

Pole označená (*) jsou povinná.


 
 
Kdo je správcem Vašich osobních údajů?
Správcem Vašich osobních údajů je Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., IČO 60457856, se sídlem Národní 3, Praha 1, PSČ 117 20.
 
Jaké Vaše údaje zpracováváme a proč?
Vámi vyplněné identifikační údaje (jméno, příjmení, titul) potřebujeme zpracovávat, abychom mohli nabídnout Vaši stáž studentům. Tyto údaje budeme zpracovávat z důvodu uzavření Dohody o vykonávání studentské vědecké stáže.
Vámi uvedené kontaktní údaje (e-mail, telefon, korespondenční adresa) potřebujeme zpracovávat, abychom Vás mohli informovat o přihlášených studentech a abychom Vás mohli kontaktovat v organizačních záležitostech spojených s výkonem stáže.
 
Bližší informace a kontakt
Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete v sekci OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ.