Registrační formulář pro výběr studenstké stáže projektu Otevřená věda

Jméno:
Příjmení:
Pohlaví:  
E-mail:
Telefon:
Ulice a čp.:
Město:
PSČ:
Kraj:
Datum narození:
Jméno a příjmení zákonného zástupce:
Telefon zákonného zástupce:
Potvrzení:
Název školy:
Adresa školy:
Heslo:   
 
Kdo je správcem Vašich osobních údajů?
Správcem Vašich osobních údajů je Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., IČO 60457856, se sídlem Národní 3, Praha 1, PSČ 117 20.
 
Jaké Vaše údaje zpracováváme a proč?
Vámi vyplněné identifikační údaje (jméno, příjmení) potřebujeme zpracovávat, abychom mohli Vaši přihlášku předat lektorovi.
Vámi vyplněné identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresa, adresa školy) budeme zpracovávat z důvodu uzavření Dohody o vykonávání studentské vědecké stáže.
Vámi uvedené kontaktní údaje (e-mail, telefon, korespondenční adresa, jméno a telefon zákonného zástupce) potřebujeme zpracovávat, abychom Vás mohli informovat o přijetí/ nepřijetí na stáž a abychom Vás mohli kontaktovat v organizačních záležitostech spojených s výkonem stáže (zasílání smluv a organizačních pokynů atd.)
 
Bližší informace a kontakt
Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete v sekci OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ.